Curs “Economia: Sostenibilitat del present i reptes de futur”

L’objectiu del curs és reflexionar sobre els principals problemes que avui en dia trobem en l’àmbit econòmic i els reptes de cara a la sostenibilitat futura del model actual, tant en termes econòmics com ecològics i socials. La perspectiva que plantegem considera la dinàmica econòmica indissociable d’altres àmbits de la vida, i que, per tant, cal tenir una mirada ampla per abordar les causes i les conseqüències dels problemes econòmics. Els problemes ambientals, l’extracció de recursos naturals, el temps que dediquem a cuidar a les persones, el treball no remunerat, la divisió sexual del treball, la precarietat, la incertesa i vulnerabilitat laboral, els valors socials que conformen els models de consum, la diversitat territorial… Són aspectes que necessàriament cal considerar si volem comprendre què està passant i cap a on anem.

Informació

Matrícula gratuïta

.