Declaració de Barcelona sobre polítiques de temps

El passat mes d’octubre es va celebrar, dins del marc de la Time Use Week, el 43è Congrés d’IATUR

L’objectiu del 43è Congrés d’IATUR, la principal trobada internacional centrada en la investigació sobre usos del temps, ha estat explorar la connexió entre la recerca i les polítiques públiques.

Al finalitzar, es va signar la Declaració de Barcelona sobre polítiques de temps, la primera que posa un marc comú pel desenvolupament de les polítiques de temps a nivell local, regional, nacional i europeu. Sara Moreno, investigadora del QUIT i coordinadora de la línia de recerca focalitzada en la l’anàlisi del temps, el treball, el temps i la vida quotidiana, forma part de les persones signants.

Ver vídeo de la presentación