El QUIT rep el premi Amic de les Biblioteques

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) va rebre el passat 24 de novembre el Premi d’Amics de les Biblioteques. El director, Joan Miquel Verd, va recollir el premi de mans de Núria Casaldàliga, directora del Servei de Biblioteques.

Des del 2016, la Universitat Autònoma de Barcelona vol reconèixer, amb el premi “Amics de les Biblioteques”, aquelles persones o institucions que han fet aportacions destacades a les biblioteques de la Universitat.

Fins aquest moment aquestes aportacions han estat fons documentals en paper però amb el premi al QUIT, la Biblioteca de Ciències Socials, ha volgut fer un reconeixement a les aportacions a la biblioteca digital.

El QUIT és un centre amb una gran i rellevant producció científica, i va ser el primer centre de recerca de l’àmbit de les ciències socials que va apostar per la ciència oberta, incorporant aquesta producció al Dipòsit Digital de Documents de la UAB-DDD, on la seva col·lecció és de les més nombroses en aquest àrea temàtica, amb una col·lecció que va creixent cada any des del 2014.

Podeu consultar la col·lecció del QUITaquí