Formació

Doctorat en Sociologia

Doctorat en Dret

Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques

Màster universitari en Política Social, Treball i Benestar

Màster oficial en Drets Sociolaborals

Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

El  Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació en línia editada per l’ Instituto de Estudios del Trabajo. L’objectiu de l’Anuari és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució de l’mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió. També s’analitzen les novetats més rellevants en l’àmbit europeu. En l’elaboració de la publicació, participen tant investigadors de l’IET com experts externs que fan un seguiment exhaustiu dels canvis més importants en el seu àmbit

RELATS

Red española latinoamericana de trabajo y sindicalismo

OIT España

Organización Internacional del Trabajo

CIELO

Comunidad para la investigación y el estudio laboral y ocupacional