Jornada “Salud Mental y Bienestar en el Trabajo”

El passat 13 de desembre del 2022, Albert Navarro Giné, del grup POWAH, va participar a Valladolid de la taula de recerca de la jornada “Salud Mental y Bienestar en el Trabajo”, organitzada per la Federación de Salud Mental de Castilla y León.

A la ponència presentada es va revisar l’evolució de la salut mental entre la població assalariada a España els últims setze anys i la seva possible relació amb l’exposició a riscos psicosocials. Posteriorment, a preguntes del públic assistent, es va encetar un breu debat sobre la relació entre salut mental i benestar a la feina, específicament entre els treballadors i treballadores que practiquen teletreball.