Novetat editorial: The industrial relations chameleon: collective bargaining in the facility management business

El document té com a objectiu analitzar la negociació col·lectiva en el negoci de gestió d’instal·lacions d’aquests sis països (França, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Espanya i El Regne Unit)  per explorar similituds i diferències entre ells. L’anàlisi serveix per provar l’impacte diferencial de l’entorn institucional nacional en la protecció proporcionada pels convenis col·lectius als treballadors de l’administració d’instal·lacions.

Godino, A.; Molina, O. (2022), “The industrial relations chameleon: collective bargaining in the facility management business”, Employee Relations, Vol. 44 No. 7, pp. 1-1818.  https://doi.org/10.1108/ER-12-2020-0526