Novetat editorial

The New World of Work Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions

Els actors del món del treball s’enfronten a un nombre creixent de reptes, com ara l’automatització i la digitalització, nous tipus de llocs de treball i formes de treball més diverses. Aquest llibre examina les respostes dels empresaris i els treballadors, els reptes i les oportunitats per al diàleg social, i el paper dels interlocutors socials en la governança del món del treball.

A través d’entrevistes i enquestes, el volum aporta proves directes sobre tres qüestions centrals: com podem cultivar un diàleg social autònom i bipartit per fer front a aquests desafiaments crítics? Com poden els interlocutors socials reforçar-ne la representativitat i composició, i ampliar-ne la influència? Quin paper poden exercir els interlocutors socials i el diàleg social en relació amb la digitalització, i quines millors pràctiques es poden identificar?

El volum també aborda tendències significatives com els canvis demogràfics, els fluxos migratoris, la gestió de la cadena de subministrament global i els objectius mediambientals. Comprèn els actuals Estats membres de la UE, alhora que amplia l’anàlisi als països candidats i potencials candidats a la UE, de manera que la cobertura s’estén a 34 nacions europees. Les proves detallades per tema i per país proporcionaran una font única d’idees sobre el paper innovador dels agents socials per garantir pràctiques sostenibles i inclusives al futur món del treball.

Vaughan-Whitehead, Daniel; Ghellab, Youcef and Muñoz de Bustillo Llorente, Rafael (2021). The new world of work. Challenges and opportunities for social partners and labour institutions. Cheltenham, England: Edward Elgar Publishing and ILO

Podeu descarregar el llibre en aquest enllaç