Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de l’IET són: la Direcció, la Junta Permanent (JP) i el Consell de l’IET.

La JP està presidida pel director o directora de l’IET, quatre representants del personal acadèmic, els directors o directores de les unitats de recerca adscrites a l’Institut, una persona representant dels programes o estudis de postgrau adscrits a l’IET, una persona representant del personal en formació i una del personal tècnic de suport a la recerca.

El Consell el componen tots els investigadors i investigadores sèniors i postdoctorals, una representació dels investigadors i investigadores adscrits a la unitat de recerca associada i representants del personal administratiu i dels i les estudiants de Doctorat

Junta Permanent de l’IET:

Directora: Pilar Carrasquer Oto
Secretària: Helena Ysàs Molinero
Director CER QUIT: Joan Miquel Verd Pericàs
Director Grup DRELATES: Eduardo Rojo Torrecilla
Personal Acadèmic: Antonio Martín Artiles, Oscar Molina Romo, Ricardo Esteban Legarreta, Xavier Solà Monells
Coordinador Estudis Postgrau/Màster: Pedro López Roldán
Representant del personal investigador en formació: Daniel Barrientos Sánchez
Tècnica superior de Recerca: Isabel Hernández de la Rosa

Documents IET: Reglament

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

El  Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació en línia editada per l’ Instituto de Estudios del Trabajo. L’objectiu de l’Anuari és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució de l’mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió. També s’analitzen les novetats més rellevants en l’àmbit europeu. En l’elaboració de la publicació, participen tant investigadors de l’IET com experts externs que fan un seguiment exhaustiu dels canvis més importants en el seu àmbit