Publicacions

Publicacions

Una part significativa de la producció científica de l’IET es pot consultar en els portals que cadascun dels grups té en el Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB.

Butlletí IET

Iniciem una nova etapa i des de l’institut d’Estudis del Treball us presentem el Butlletí IET, adreçat a tota la comunitat, que té com finalitat donar a conèixer i visibilitzar totes les activitats que es realitzen a la nostra entitat així com en les que participen els nostres membres.

Així mateix, us informarem dels recursos que teniu a l’abast com a suport a la vostra tasca investigadora.

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

El  Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació en línia editada per l’ Instituto de Estudios del Trabajo. L’objectiu de l’Anuari és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució de l’mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió. També s’analitzen les novetats més rellevants en l’àmbit europeu. En l’elaboració de la publicació, participen tant investigadors de l’IET com experts externs que fan un seguiment exhaustiu dels canvis més importants en el seu àmbit