El IET

L‘Institut d’Estudis del Treball (IET) es crea formalment com a institut propi de la UAB el 7 d’abril de 2011.

L’Institut d’Estudis del Treball neix amb l’objectiu de promoure, desenvolupar i difondre recerca en l’àmbit del treball, inclòs el domèstic i de cures, i de les relacions laborals.

Les investigadores i investigadors de l’IET són especialistes procedents de la sociologia, el dret, l’economia i altres disciplines interessades en el treball. Això facilita desenvolupar un enfocament multidisciplinari imprescindible per a abordar les diferents realitats, significats, repercussions i reptes que el treball té en les nostres societats

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

El  Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació en línia editada per l’ Instituto de Estudios del Trabajo. L’objectiu de l’Anuari és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució de l’mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió. També s’analitzen les novetats més rellevants en l’àmbit europeu. En l’elaboració de la publicació, participen tant investigadors de l’IET com experts externs que fan un seguiment exhaustiu dels canvis més importants en el seu àmbit