Unitat associada

Grup d’Estudis del Treball – GET

Constituït per un grup d’investigadores i investigadors del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València (UV) i el Grup d’Investigació Econòmica i Política Laboral del Departament d’Economia Aplicada de la UV. Es reconeix com a unitat associada a l’IET basant-se en la coincidència de línies de treball així com en activitats de recerca conjunta.

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

El  Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació en línia editada per l’ Instituto de Estudios del Trabajo. L’objectiu de l’Anuari és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució de l’mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió. També s’analitzen les novetats més rellevants en l’àmbit europeu. En l’elaboració de la publicació, participen tant investigadors de l’IET com experts externs que fan un seguiment exhaustiu dels canvis més importants en el seu àmbit