Seminaris Grups de Recerca del Departament de Sociologia

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), presentació de les seves línies de recerca. Data: 10 de març de 2021

Més informació