XIV Cicle de conferències Aula Iuslaboralista

Torna el cicle de conferències sobre temes jurídic-laborals d’actualitat.

Entre els mesos d’octubre i maig, sota la direcció dels professors Albert Pastor i Eduardo Rojo, es realitzaran un total de 8 conferències sobre temes jurídic-laborals d’actualitat, així com diversos aspectes de la recent reforma laboral, la contractació en les Administracions Públiques, el teletreball, la bretxa salarial o els plans d’igualtat.

Més informació